Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy trình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo tại thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân
01:24 | 18/12/2017 Print   E-mail    

Đoàn Giám sát HĐND huyện Đất Đỏ do ông Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn vừa có buổi giám sát việc thực hiện bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 tại thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân.
 
Được biết, thị trấn Đất Đỏ hiện còn 395 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,67% tổng số hộ trên toàn thị trấn, trong đó số hộ nghèo là 229 hộ, chiếm tỷ lệ 5,05%. Năm 2017, số hộ được thị trấn trợ giúp, tạo điều kiện xét thoát nghèo là 448 hộ, trong đó thoát hẳn 365 hộ, 123 hộ chuyển chuẩn. Riêng đối với xã Long Tân, hiện địa phương này còn 143 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,68% tổng số hộ trên toàn xã, trong đó số hộ nghèo là 68 hộ, chiếm 4,13%. Cũng trong năm qua, xã Long Tân đã tạo mọi điều kiện về vốn vay và các chính sách ưu đãi khác, giúp 128 hộ thoát nghèo.
 
 
Ông Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy trình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo tại thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân.
 
Qua buổi làm việc với thị trấn Đất Đỏ và xã Long Tân, ông Huỳnh Văn Phi – Trưởng đoàn giám sát đánh giá việcrà soát, bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo được 02 địa phương triển khai theo đúng quy định, kịp thời, chính xác, công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Tuy nhiên, 02 địa phương cũng cần khắc phục những thiếu xót trong ghi chép biên bản, lưu hồ sơ. Đồng thời, chính quyền các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo tại các tổ dân cư để giúp các đối tượng thụ hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt các quy định trong việc xét hộ nghèo và hộ thoát nghèo.
 
Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi thực tế tại các hộ nghèo và hộ thoát nghèo, tìm hiểu về điều kiện nhà ở, hoàn cảnh gia đình của các hộ này. Qua đây, Trưởng đoàn mong muốn các gia đình cố gắng, chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững./.
 
Thùy Linh