Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020
02:08 | 25/12/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 19/12/2017, Huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ mườilăm, nhiệm kỳ 2015-2020 tổng kết tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng -an ninh, công tác xây dựng Đảng trong năm 2017 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo UBKT và các Ban Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Ngọc Hà-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Tạ Văn Bửu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Bửu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đề ra; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kinh tế phát triển ổn định, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; nông- lâm- ngư nghiệp đạt 104,15% KH, tăng 5,03% so năm 2016; công nghiệp- xây dựng đạt 103,16% KH, tăng 8,49% so năm 2016; thương mại- dịch vụ đạt 102,91% KH, tăng 18,74% so năm 2016; thu ngân sách đạt 108,88% dự toán, tăng 25,76% so năm 2016. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển; công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, công tác giảm nghèo được được quan tâm, xét thoát nghèo cho 1.118 hộ, đạt 116,48%KH. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục- thể thao đều có bước phát triển. Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Đồng chí Tạ Văn Bửu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tóm tắt
tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội trại tòng quân và hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển, giao quân năm 2017. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Đất Đỏ và xã Phước Hội. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chính quyền các cấp củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện. Hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.
 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Đất Đỏ trong năm 2017. Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Đất Đỏ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2018: Triển khai Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung huy động và phát huy tối đa nguồn lực xã hội để phục vụ phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân. Chủ động phối hợp các sở, ngành tìm kiếm, liên hệ các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư các dự án trên địa bàn. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Có quyết tâm chính trị và hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác bảo vệ môi trường và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, biết hành động hiệu quả…
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời đề ra một số nhiệm trọng tâm trong năm 2018: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành khu vực sản xuất cây ăn quả đặc sản đạt tiêu chuẩn VietGap. Xây dựng Đề án khu công nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phước Hội, Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lộc An và Phước Long Thọ; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã nông thôn mới: Long Tân, Long Mỹ, Phước Hội, Láng Dài. Vận động nhân dân phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết Trung ương 5 trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Kiện toàn, củng cố hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn, triển khai thí điểm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hội. Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát không phép, trái phép, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất công trên địa bàn huyện. Quan tâm giáo dục thể chất, rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục hiện nay. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Từng bước chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân đánh bắt xa bờ; sắp xếp ổn định các hộ dân chế biến hải sản khô. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin xấu, sai sự thật. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhưng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự đồng thuận của nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.
 
Hội nghị kết thúc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm của các đồng chí tham dự hội nghị.
 

Tổ Tổng hợp-VPHU.