Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện Quy định số 08/QĐ/HU ngày 20/11/2017
02:34 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 3/1, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện Quy định số 08/QĐ/HU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ Về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vi, xã, thị trấn thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý  trong thực hiện trách nhiệm được giao”  và  lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên  Ban chấp hành, ủy viên  Ban Thường vụ Huyện ủy,  nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Hùng- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông  qua Quy định số 08-QĐ/HU, các đại biểu tham dự đã nắm  rõ các nội dung  của Quy định và nghiêm túc tiến hành ký cam kết trách nhiệm. Việc làm này khẳng định quyết tâm chính trị của từng đồng chí, cam kết tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, góp phần quan trọng vào việc tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện chức trách, phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi- Bí thư Huyện ủy cho rằng: Việc ban hành Quy định số 08 QĐ/HU với mục đích nhằm tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Đồng thời, Quy định này là cơ sở, căn cứ để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu:  Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định tổ chức thực hiện tốt  nhiệm  vụ, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở./.
 
Tin: Thanh Nghi; hình ảnh: Tuấn Vũ.