Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025
10:55 | 04/06/2018 Print   E-mail    

Ngày 30/5, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chủ yếu để các đại biểu có căn cứ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình về: tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu vào các chức danh quy hoạch; về yêu cầu, số lượng cụ thể cán bộ đưa vào các chức danh quy hoạch; cách thức tiến hành rà soát, bổ sung. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, suy nghĩ; cân nhắc trước khi ghi phiếu để đảm bảo chất lượng.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao các đại biểu đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, giới thiệu nguồn nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
 
TUẤN VŨ.