Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Thường trực HĐND huyện họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện
03:32 | 06/06/2018 Print   E-mail    

HĐND huyện Đất Đỏ vừa tổ chức cuộc họp chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.
 
Toàn cảnh cuộc họp.
 
Trao đổi các nội dung, kế hoạch chuẩn bị trong kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban và các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất tại kỳ họp thứ 9 sắp tới các báo cáo sẽ được xem xét thông qua như: Báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND huyện theo Nghị quyết số 02 ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về việc “Giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là đối với bộ đội xuất ngũ và sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thu, chi ngân sách; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện... Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện, các tờ trình, nghị quyết về kinh tế - xã hội của huyện cũng được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này.
 
Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 24/7 đến 25/7/2018).
 
Đồng chí Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Huỳnh Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các Ban HĐND huyện, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, chương trình đã thống nhất. Những nội dung trình bày tại kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan chức năng; đảm bảo về trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo đúng quy định hiện hành./.
 
Thùy Linh.