Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018
12:48 | 10/07/2018 Print   E-mail    

Ngày 26-6, Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy – Chủ trì Hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt nhiều kết quả khả quan. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, phát huy chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã chưa đạt là Phước Long Thọ và Lộc An đạt từ 16-17 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với năm 2017. Huyện triển khai thu hút 9 nhà đầu tư đăng ký vào Khu công nghiệp Đất Đỏ I, trong đó có 1 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động, 2 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng và 6 nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục hồ sơ và đang tập trung hoàn thiện xây dựng Khu chế biến hải sản tập trung xã Lộc An với diện tích 38 hecta, đến nay đã bàn giao đất cho 15 cơ sở.
 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới và tiến bộ, Đảng bộ huyện duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa II) gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Hội nghị Trung ương trong toàn Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và công tác phát triển Đảng cũng được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 11 cán bộ tham gia các lớp cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, lớp trung cấp lý luận – hành chính, cao cấp lý luận chính trị; có 28 đảng viên được phát triển mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.383 người. Hoạt động các đoàn thể, chính trị từ huyện đến cơ sở
 
Tại Hội nghị, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 và thảo luận một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; các nội dung về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện cũng được các đại biểu đánh giá, thảo luận.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các phòng chuyên môn của huyện cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nhất là quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục thực hiện tốt Đề án về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”; các quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất công, quản lý xây dựng, môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn; tập trung công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng  cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; đảm bảo công tác an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh./.
 
Thùy Linh – Tuấn Vũ.