Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7
01:13 | 10/07/2018 Print   E-mail    

Sáng 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 
 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Đất Đỏ.
 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương. Hội nghị cũng được Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu truyền trực tuyến đến 8 điểm cầu huyện, thị, thành ủy cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.
 
Huyện ủy Đất Đỏ trực tuyến hội nghị này. Tham dự hội nghị trực tuyến tại huyện Đất Đỏ, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân./.
 
Thùy Linh – Tuấn Vũ.