Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
HUYỆN ỦY ĐẤT ĐỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 17, NHIỆM KỲ 2015-2020
09:29 | 27/07/2018 Print   E-mail    

Ngày 20/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra và các Ban Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn.

Đồng chí Hồ Văn Lợi- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Tạ Văn Bửu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Trong 06 tháng đầu năm 2018, với tinh thần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân, kinh tế của huyện đã đạt những kết quả tích cực: nông nghiệp đạt 47,27% kế hoạch năm 2018 (tăng 10,49% so cùng kỳ năm 2017); doanh thu du lịch đạt 51,11% kế hoạch (tăng 19,65% so cùng kỳ); thu ngân sách đạt 57,51% dự toán, trong đó, thu trên địa bàn đạt 66,95% dự toán. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo được quan tâm thực hiện chu đáo. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục- thể thao đều có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Mai Thị Thúy Hằng- Huyện ủy viên- Chánh Văn phòng Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


Công tác quốc phòng- an ninh được giữ vững, ổn định. Hoàn thành công tác tuyển, giao quân năm 2018. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông được triển khai tích cực, một số vụ việc được triệt phá, tạo niềm tin trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Ủy ban kiểm tra và các ban Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chính quyền các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước.


Toàn cảnh hội nghị


Đồng chí Tạ Văn Bửu- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2018 tăng 19,92% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: công nghiệp- xây dựng chiếm 39,49%; thương mại- dịch vụ chiếm 23,09%, nông- lâm- ngư nghiệp chiếm 37,42%.


Đồng chí Tạ Văn Bửu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020.


Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, chất lượng hoạt hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Các di tích văn hóa, lịch sử được quan tâm trùng tu, tôn tạo, nâng cấp phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của du khách. Đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức tốt các Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, chú trọng cán bộ trẻ, có triển vọng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm củng, có kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được và sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Đất Đỏ trong thời gian qua. Xác định năm 2018 là năm tăng tốc hơn nữa trong việc thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thức XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Các cấp ủy chính quyền phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy vai trò và tăng cường hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đi đôi với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập cao hơn, trình độ giáo dục được nâng cao, môi trường sống tốt hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn; tập trung phát triển du lịch đi đôi với việc giữ gìn, bảo quản môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác đất công; chủ động nắm chắc tình hình trong nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, không để bị độn, bất ngờ, tích cực phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh nông thôn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, biết hành động hiệu quả; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đồng chí Hồ Văn Lợi- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành, các địa phương cần phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết đã đề ra trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai thực hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Phước Hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Phước Long Thọ, Lộc An; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã Long Tân, Long Mỹ, Phước Hội, Láng Dài, trong đó tập trung tiêu chí số 10 về nâng cao thu nhập cho người dân. Vận động nhân dân phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; phối hợp các cơ sở du lịch có kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách lưu trú tham quan, nghỉ dưỡng dài ngày; chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phước Hải theo hướng xã hội hóa.


Tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Đất Đỏ I. Khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An bàn giao Công ty IZICO đưa vào hoạt động; vận động các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản nhỏ, lẻ di dời vào Khu chế biến hải sản tập trung ngay sau khi dự án hoàn thành. Tiếp tục gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp để kiến nghị tháo gỡ. Điều tra, khảo sát nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo, cung ứng nguồn lao động chất lượng. Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu các doanh nghiệp uy tín trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện, tập trung chỉnh trang đô thị thị trấn Phước Hải và Đất Đỏ; xây dựng phương án đầu tư bãi tắm công cộng tại thị trấn Phước Hải và xã Lộc An.


Chú trọng công tác giáo dục thể chất, rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa Trạm Y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngay từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở chế biến hải sản, có kế hoạch quảng bá lấy lại thương hiệu sản phẩm hải sản khô. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện xã hội hóa một số Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao - Học tập cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động. Xây dựng lực lượng vũ trang từ huyện đến xã, thị trấn vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững an ninh nông thôn. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chú trọng xây dựng hệ thống, chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp quần chúng nhân dân; chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán; tập trung triển khai các phong trào hướng về cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội, phát huy vai trò vận động quần chúng, hòa giải cơ sở của tổ dân vận ở khu phố, ấp.


Đồng chí Hồ Văn Lợi tặng hoa cho các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nguyên lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.


Nhân dịp này, Huyện ủy tổ chức chia tay các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nguyên lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2018. Qua đó, đồng chí Hồ Văn Lợi biểu dương những cống hiến trong thời gian qua của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà, đồng thời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, tham gia công tác của địa phương.

Tổ Tổng hợp-VPHU.