Liên kết website Liên kết website
Hoạt động của lãnh đạo huyện Hoạt động của lãnh đạo huyện
Huyện ủy thông qua các dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
02:13 | 21/09/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 13/9, Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) thông qua các dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Hội nghị đã thông qua các dự thảo kế hoạch gồm: Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Thực hiện Chương trình hành động số 26-CTR/TU ngày 14/5/2018 của Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa”; Thực hiện Chương trình hành động số 25-CTR/Tu, ngày 14/5/2018 của Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Phát tiển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Các dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp cần trung tập trung để thực hiện thành công chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
Nhằm hoàn thiện các dự thảo kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của đảng bộ tỉnh, Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và các địa hương cần nghiên cứu kỹ các dự thảo kế hoạch để đóng góp, bổ sung phù hợp với tình hình thức tế của huyện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả./.
 
Tin : Thanh Nghi;hình ảnh: Tuấn Vũ.