Liên kết website Liên kết website
Sự kiện Sự kiện
Phỏng vấn ông Huỳnh Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện trước thềm kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II
02:47 | 19/12/2017 Print   E-mail    

Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20 - 21/12/2017 với nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Đài Truyền thanh huyện đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện về những nội dung đang được sự quan tâm của cử tri và nhân dân huyện nhà.
 
Phóng viên: Thưa đồng chí, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp cho thấy, người dân rất quan tâm và kỳ vọng vào những chủ trương và quyết sách tại kỳ họp. Vậy xin đồng chí cho biết những vấn đề đang được nhân dân trong huyện quan tâm nhiều nhất là gì?
 
Cử tri có ý kiến phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri.
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện:Qua các buổi tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện, cử tri rất quan tâm và kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách của huyện, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, nhằm ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, một số nội dung mà cử tri quan tâm hiện nay, đó là việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Như Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra cho đến năm 2020, chúng ta sẽ xây dựng huyện cơ bản sẽ thành huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, huyện chỉ có 4 xã nông thôn mới, còn 2 xã Lộc An và Phước Long Thọ đang trong quá trình triển khai xây dựng và dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành các tiêu chí để công nhận 2 xã này. Một trong những nội dung mà cử tri quan tâm, đó là chất lượng của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là tạo điều kiện về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh việc tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất đối với 2 xã đang xây dựng nông thôn mới, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, một số hạ tầng chủ yếu để phục vụ đời sống của nhân dân cũng được cử tri huyện nhà đặc biệt quan tâm.
 
Phóng viên: Tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II, những nội dung trọng tâm nào sẽ được đề cập, xem xét, quyết định, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện:HĐND huyện, tại kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện sẽ phân tích, đánh giá, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2017. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định thông qua: Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 (nguồn vốn Tỉnh – Huyện quyết định đầu tư). Đây là những quyết định quan trọng cụ thể hoá nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.
 
Cử tri có ý kiến phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri.
 
Phóng viên: Thưa ông, năm 2018 những nội dung trọng tâm nào được HĐND huyện hướng tới?
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện:Những nội dung trọng tâm Thường trực HĐND huyện hướng tới trong năm 2018 đó là: thứ nhất, sau khi các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được thông qua, HĐND huyện sẽ tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai các giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra; thứ hai, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND huyện; thứ ba, tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chuyển đến UBND huyện và các cơ quan có liên quan giải quyết, nhằm đảm bảo các quyền lợi của nhân dân, các vấn đề mà cử tri quan tâm được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn ông./.
 
Thùy Linh.