Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
03:36 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Chiều 5/1,Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018Đến dự có đồng chí Trần Ngọc Hà- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Năm 2017,Đảng ủy thị trấn tập trung củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng các cấp; đặc biệt là chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ; phát triển mới 26 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 460 đồng chí ; tổ chức trao và tặng huy hiệu đảng cho 32 đồng chí. Công tác phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên được tổ chức thực hiện đúng quy trình và hiệu quả. Cuối năm qua bình xét, có 2 Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
 Song song với công tác xây dựng đảng, Đảng ủy thị trấn cũng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn thị trấn tổng giá trị sản xuất đạt  hơn 710 tỷ đồng,  vượt 15%KH; trong đó, tiểu thủ Công nghiệp- xây dựng đạt 151 tỷ đồng. Gía trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 95 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên đia bàn hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 100% KH. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Đồng chí Trần Tứ Hải – Bí thư Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2018, Đảng ủy thị trấn Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu Huyện ủy giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND thị trấn; vận động các nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ dân cư, hoạt động lực lượng cốt cán trong tổ chức mặt trận và các đoàn thể.
 

 

Tại hội nghị sau khi nghe các ý kiến của thảo luận của đại biểu; đồng chí Trần Ngọc Hà, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy thị trấn trong năm 2017; đồng thời nhấn mạnh:Đảng ủy thị trấn tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chính, những điểm cần quan tâm của Quy định số 08/QĐ/HU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ Về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vi, xã, thị trấn thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý  trong thực hiện trách nhiệm được giao”; Quy định số 102-NQ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; chỉ đạo  Hội Nông dân chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới;củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ dự sinh hoạt tại chi bộ ;tăng cường giải pháp thu ngân sách; làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ;Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội trại tòng quân theo đúng hướng dẫn và kế hoạch trên giao;đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,  thống kê tình hình thanh niên chưa có việc làm để có hướng đào tạo, giải quyết việc làm trong thời gian tới; công tác rà soát xét thoát nghèo phải công khai, minh bạch và đúng đối tượng; tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
Đồng chí Trần Ngọc Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Đồng chí Phan Văn Sơn – Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
 

 

Dịp này, Đảng ủy thị trấn khen thưởng 02 tập thể và 60 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

 
Tin: Thanh Nghi; Hình Ảnh: Tuấn Vũ.