Liên kết website Liên kết website
Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội
Ngành Văn hóa – Thông tin huyện Đất Đỏ tổng kết nhiệm vụ năm 2017
08:00 | 12/01/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 29/12, Ngành Văn hóa – Thông tin huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Hồ Văn Lợi – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Đỗ Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
Năm 2017, Ngành Văn hóa - Thông tin huyện Đất Đỏ đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền thông tin lưu động được đẩy mạnh từ thành phố đến cơ sở tập trung vào các ngày lễ lớn. Xây dựng các chuyên mục, tin, bài viết kịp thời phản ánh các hoạt động của huyện và các mặt khác trong đời sống xã hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra tương đối sôi nổi, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở có chiều hướng phát triển, đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IV năm 2017.
 
Ông Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ngành văn hóa – thông tin.
 
Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từng bước trở thành phong trào quần chúng rộng khắp và thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, di tích, lễ hội, dịch vụ văn hóa được tăng cường. Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của các ngành, địa phương và nhân dân.
 
Song song với sự phát triển các hoạt động Văn hóa Thông tin, lĩnh vực Du lịch cũng được quan tâm chú trọng, công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động du lịch được triển khai kịp thời, có hiệu quả; chất lượng dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao… Năm 2017, tổng khách du lịch đến huyện Đất Đỏ ước đạt 310 ngàn lượt, trong đó có khoảng 4 ngàn 500 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 66,2 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Ngành Văn hóa – Thông tin trong năm qua vẫn còn vài hạn chế trong công tác quản lý hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cụ thể là loại hình dịch vụ games bắn cá; hoạt động các Trung tâm Văn hóa – Thể thao – HTCĐ chưa thật sự sôi nổi, chưa thu hút người dân đến tham gia, vui chơi, giải trí và ngành vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để thu hút người dân đến Thư viện tham quan triển lãm và đọc sách…
 
Bà Đỗ Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ngành văn hóa – thông tin.
 
Dịp này, UBND huyện Đất Đỏ khen thưởng cho 6 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa – thông tin năm 2017./.
 
Thùy Linh – Tuấn Vũ.