Liên kết website Liên kết website
Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội
Huyện Đất Đỏ thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện
04:04 | 12/01/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 05-01, ông Tạ Văn Bửu – Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện.
 
Theo kế hoạch, để kỷ niệm 15 năm thành lập huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn sẽ tập trung tuyên truyền với các hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, tổ chức tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong sinh hoạt khu dân cư, tổ dân cư về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện; xây dựng phim tư liệu và phát hành đặc san “Đất Đỏ - 15 năm xây dựng và phát triển”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng quê hương; tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề “Đất Đỏ - 15 năm một chặng đường phát triển”; khánh thành và khởi công các công trình trọng điểm; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập huyện trong các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở và trong nhân dân.

Bà Phạm Thị Túy Hồng – Trưởng Phòng Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.
 
Thời gian tổ chức các hoạt động diễn ra từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018.
 
Ông Tạ Văn Bửu – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung như: điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức; nhiệm vụ được phân công của từng ngành; việc phát động thi đua khen thưởng trong toàn huyện. Qua đây, lãnh đạo UBND huyện, đề nghị các ngành, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện, đảm bảo tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập huyện./.
 

Thùy Linh.