Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Hội đồng nhân dân xã Long Tân tổ chức kỳ họp thứ Năm
05:14 | 12/01/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 04-01, HĐND xã Long Tân, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Năm để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự, có ông Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND huyện.
 
Toàn cảnh kỳ họp.
 
Theo báo cáo, năm 2017, Thường trực HĐND xã tập trung giám sát một số vấn đề như: công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách cho gia đình, người có công và người nghèo, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính… Qua giám sát, các ngành đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, không để xảy ra sai sót trong quản lý và thực thi nhiệm vụ.
 
Ông Hồng Như Vàng – Chủ tịch HĐND xã Long Tân phát biểu tại kỳ họp.
 
 Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu quyết tâm cao của hệ thống chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2017 đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất trên 526 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị ngành nông nghiệp – Nuôi trồng thủy sản đạt hơn 204 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại – dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đều tăng từ 4,7% đến 8,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân nhà nước hơn 9,5 tỷ đồng, đạt trên 112% so với cùng kỳ năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh được đầu tư nâng cấp và ngày càng hiệu quả, công tác cải cách hành chính, giảm nghèo được thực hiện tốt, theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020, hiện xã còn 143 hộ nghèo, chiếm 8,68% tổng số hộ trên toàn xã; công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; công tác xây dựng NTM được tiếp tục duy trì và triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. … Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định tiếp tục được giữ vững và ổn định.
 
Các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, chất vấn một số các vấn đề như: việc triển khai thực hiện vùng sản xuất chuyên canh, nông nghiệp sạch gắn với phát triển kinh tế hợp tác và đổi mới các hình thức mô hình sản xuất; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, việc cấp giấy, cấp đổi, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường trong sản xuất chăn nuôi và vệ sinh môi trường nông thôn; giải pháp nâng cao giá trị các tiêu chí xã nông thôn mới; công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; công tác đảm bảo an ninh trật tự và những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương…
 
Kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã trong năm 2018. HĐND xã đã quyết nghị: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; dự toán thu chi ngân sách năm 2018; kế hoạch nhân rộng đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập năm 2018./.
 
Thùy Linh.