Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
09:27 | 08/02/2018 Print   E-mail    

Ngày 14.9, Đảng ủy Thị trấn Đất Đỏ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 370 đồng chí Đảng viên và 25 cán bộ công chức thị trấn.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
 
Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này sẽ giúp các tổ chức cơ sở Đảng của thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII,  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. 
 

Thanh Nghi; hình ảnh: Tuấn Vũ.