Liên kết website Liên kết website
Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo
Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
04:40 | 06/03/2018 Print   E-mail    

Ngày 28/02/2018, Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Hồ Văn Lợi - TUV - Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có 1.500 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Đảng viên các phòng, ban thuộc huyện; Đảng bộ Khối Dân vận, Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện; các cơ quan Tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; Ban Giám hiệu các Trường THPT Võ Thị Sáu, Dương Bạch Mai; Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; Trưởng, phó các đoàn thể, Công an, Quân sự các xã, thị trấn; Các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị và đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục (được tổ chức 3 lớp, tại Trung tâm VH - TT - TT huyện).
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi - Bí thư Huyện ủy - Báo cáo viên cấp tỉnh, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Văn Lợi - TUV - Bí thư Huyện ủy triển khai các nội dung trong Chuyên đề 2018 gồm:
 
- Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương.
 
- Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
 
- Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Trong quá trình triển khai, đồng chí Hồ Văn Lợi - TUV - Bí thư Huyện ủy thường xuyên liên hệ với thực tiễn công tác, cuộc sống hàng ngày phù hợp với từng nội dung của Chuyên đề 2018, qua đó đã góp phần làm cho buổi triển khai sinh động, phong phú hơn. Đồng thời, trong hội nghị, đồng chí Bí thư cũng đã nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên rèn luyện phong cách, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, việc giữ gìn đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên…Trong đó,nhấn mạnh phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư nhấn mạnh:Yêu cầu các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể mà trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện ngay việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bám sát nội dung Kế hoạch 143-KH/HU của Huyện ủy, đề ra những việc cụ thể, cần làm ngay và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện, xem đây là 1 nhiệm vụ quan trọng, cần được chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, rèn luyện đạo đức, tác phong trong công việc và trong sinh hoạt các chi, đảng bộ cơ sở./.
                                

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.