Liên kết website Liên kết website
Kinh tế Kinh tế
Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
09:29 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Ngày 8/3, Ban Tổ chức huyện ủy  tổ chức hội nghịtổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự, có đ/c Nguyễn Văn Lợi-Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Hồ Văn Lợi-Bí thư Huyện ủy.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Năm 2017, Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…
 
Đồng chí Trần Thanh Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tại hội nghị.
 
Ban Tổ chức huyện ủy cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ; Rà soát quy hoạch, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn để kịp thời bố trí cán bộ; tồ chức hội nghị ký cam kết đối với 167 đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, được chú trọng, với 547 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng . Trong năm, toàn Đảng bộ huyện phát triển 160 đảng viên mới vượt 25% so với chỉ tiêu tỉnh giao.
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, gồm: Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với vị trí việc làm; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan, đơn vị; Kiểm tra quy trình về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong năm qua. Trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng…
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt của Ban Tổ chức huyện ủy  trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạoBan Tổ chức Huyện ủy  tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát  các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng để tiếp tục thực hiện tốt hơn, đặc biệt là Nghị quyết Trung Ương 6 và Nghị quyết 39-NQ/TWcủa Bộ Chính trị; tổ chức sơ, tổng kết các Nghị quyết của Đảng bộ huyện để rút kinh nghiệm hiện tốt hơn trong thời gian tới; tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở; rà soát lại công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa được đào tạo;thực hiện công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tế, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017./.
                                  
Tin: Thanh Nghi; ảnh: Tuấn Vũ.