Liên kết website Liên kết website
Kinh tế Kinh tế
Phước Long Thọ nỗ lực đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới vào năm 2020
02:36 | 16/04/2018 Print   E-mail    

Xã Phước Long Thọ hiện có 3 ấp, 798 hộ dân với trên 3.200 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong xã luôn tích cực hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và đến nay xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì những thành quả đạt được, hiện Đảng bộ, chính quyền  và người người dân nơi đây đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành Đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2020.
Cùng với xã Lộc An, Phước Long Thọ là xã thứ hai được huyện lựa chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Xuất phát điểm để bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã có 7/19 tiêu chí đạt yêu cầu, còn 12 tiêu chí chưa đạt, cần triển khai thực hiện.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền  xã tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân; vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Ủy ban MTTQVN xã chủ động phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuât, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Qua công tác vận động, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: Mô hình nuôi bò thịt, trồng hoa, trồng mãng cầu và nhiều diện tích đất kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại rau màu đem lại nguồn thu nhập ổn định.
 
Xã Phước Long Thọ tổ chức lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn.
 
Đi đôi với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, nhằm tạo đà đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các đoàn thể trong ấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa phương để thực hiện.
 
Từ cách làm hay, linh hoạt, chủ trương về xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình ủng hộ, chung sức góp công, góp của tham gia xây dựng các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân ủng hộ bằng tiền mặt hơn 1,4 tỷ đồng, đóng góp hàng trăm ngày công bê tông đường giao thông nội thôn, nội đồng. Ngoài ra, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất ở, đất vườn, lùi tường rào để mở rộng đường giao thông phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản… Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
Nông nghiệp phát triển, góp phần làm cho kinh tế - xã hội có những bước đổi thay nhanh chóng.  Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/ năm (tăng 7,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Số hộ nghèo giảm còn 42 hộ. Nhiều công trình phúc lợi được sửa chữa và xây dựng khang trang, đường giao thông nông thôn được nâng cấp. Hàng năm, số trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%. Trạm y tế , trung tâm văn hóa được đầu tư xây dựng mới đảm bảo phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và khám sức khỏe của người dân. Ngoài ra, công tác chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng có công với cách mạng được Đảng bộ và chính quyền đặc biệt quan tâm.  Các chương trình an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài luôn được chú trọng. Hàng năm, xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu  tuyển quân. Lực lượng dân quân tự vệ được trang bị đầy đủ kiến thức và phương tiện làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Hệ thống chính trị luôn được củng cố kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương, tỉnh, huyện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như xây dựng nông thôn mới.
 
Sau hơn hai năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã ngày cùng thay đổi rõ rệt. Đời sống của nhân dân từng bước ổn định, mức hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn ổn định
 
Thực hiện đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới  giai đoạn  2018 - 2020,  xã  đề ra những mục tiêu cụ thể: Phấn đấu có trên 80% hộ gia đình được tuyên truyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 70% ấp giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” liên tục từ 5 năm trở lên; 100% áp duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 90% hộ tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.
 
Mô hình trồng hoa đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã.
 
Để đạt các tiêu đã đề ra, xã tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, mà trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rỏ ý nghĩa và mục đích của Chương trình; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa nhằm  khuyến khích và thúc đẩy phong trào ngày càng đi lên.
 
Với những những giải pháp đã đề ra cùng với các tiêu chí NTM đã đạt được, hy vọng,  đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ở xã Phước Long Thọ sẽ sớm  hoàn thành  vào năm 2020./.
 
Thanh Nghi.