Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy xã Phước Long Thọ sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị
02:45 | 16/04/2018 Print   E-mail    

Ngày 11/4, Đảng ủy xã Phước Long Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 –CT/TWcủa Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, xây dựng Chương trình hành động tập thể, kế hoạch cá nhân thực hiện phù hợp với từng ngành, đơn vị. Từ đó đã tác động đến từng địa bàn cơ sở, tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được nâng lên, xuất hiện nhiều mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như:Đoàn thanh niên với mô hình giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; tổ tiết kiệm giúp hội viên nghèo của chi Hội phụ nữ ấp Phước Sơn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, và nhân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên trao dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân.
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Về dự và phát biểu tại tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc- Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy xã trong thực hiện chỉ thị 05–CT/TW thời gian qua; đồng thời yêu cầu: Trên tinh Thần chỉ thị 05-CT/TW và các giải pháp nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 04-CT/TW ( khóa XII), Đảng ủy xã tiếp tục xây dựng kế hoạch tập trung lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong của người đứng đấu, cán bộ, đảng viên của địa phương ; triển khai việc xây dựng và đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng ; nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, chú trọng nội dung tự phê bình và phê bình; lựa chọn mô hình hay cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù với địa phương để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở địa phương mình; căn cứ nội dung chuyên đề 2018 và tình hình thực tế địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác ruyên truyền gương người tốt việc tốt, mô hình hay cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện NQ Trung Ương 4 (khóa XII) gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Thay mặt địa phương, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng- Bí thư Đảng ủy xã nêu rõ một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm hoặc còn hạn chế để khắc phục; cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; nhân rộng các mô hình, cách làm hay mang tính thiết thực.
 
Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Bí thư Đảng ủy xã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Dịp này, Đảng ủy xã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị/.
           
Tin: Thanh Nghi; Hình Ảnh: Tuấn Vũ.