Liên kết website Liên kết website
Sự kiện Sự kiện
Huyện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018
04:19 | 08/05/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 4/5, Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đến dự có các đồng chí Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh-Phó giám đốc Sở Nội vụ; Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy; Trần Ngọc Hà – Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Văn Phi- Chủ tịch HĐND huyện và Đồng chí Tạ Văn Bửu- Chủ tịch UBND huyện.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Năm 2017, Huyện đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như: phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. Kết quả năm 2017, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2017 như: tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 7,61% so với năm 2016); tổng thu ngân sách đạt 567,459 tỷ đồng, vượt 108,88% dự toán; có 1.118 hộ thoát nghèo, đạt 116%KH. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các vấn đề y tế, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội; phát huy vai trò toàn dân trong đoàn kết xây dựng nông thôn mới; duy trì, giữ vững ổn định tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện trong năm 2017 đều đạt nhiều thành tích.
 
Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2017, toàn huyện có 02 tập thể, 02 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; có 06 tập thể nhận cờ thi đua, 20 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 6 tập thể và 24 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 230 tập thể, gần 1.950 cá nhân và hộ gia đình được UBND huyện khen thưởng.
 
Đồng chí Võ Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả và những mặt còn hạn chế, tồn tại, tại hội nghị UBND huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đưa phong trào thi đua gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng; đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Chung sưc xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, lập thành tích 15 năm thành lập huyện (09/12/2003-09/12/2018); kịp thời phát hiện những gương tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
 
Đồng chí Trần Ngọc Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.
 
Đồng chí Đỗ Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.
 
Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Nam biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm vừa qua; đồng thời nhấn mạnhhội đồng thi đua khuyên tiếp tục phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định kinh tế và ngày càng phát triển; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 
Để công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới đạt được những kết quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng, thay mặt huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Lợi đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan,  đơn vị  cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi ; tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách củ đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, đảm bảo thiết thực , hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, mỗi cán bộ, công chức viên chức, cán sự công nhân viên phải có đăng ký thi đua  với những việc làm thiết thực của từng đơn vị, địa phương.  Trong tổ chức các phong trào thi đua cần chú ý đến  việc kiểm tra khen thưởng kịp thời đối với những  tập thể, cá   nhân được lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ và động viên phong trào; đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng của huyện và các cơ quan, đơn vị, kiện toàn phân công trách nhiệm rõ ràng từng cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; tập trung theo dõi, chỉ đạo đôn đốc phong trào thi đua từ việc nhỏ đến việc lớn; qua đó kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức và nhân dân để học tập và noi theo.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Sau lời phát động phong trào thi đua năm 2018 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo các đơn vị, xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ tịch UBND huyện.
 
Đồng chí Tạ Văn Bửu – Chủ tịch UBND huyện phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2018.
 
Dịp này, huyện có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm 2015 đến năm 2017 được UBND tỉnh tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 2 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng. UBND huyện khen thưởng cho 59 cá nhân đạt Danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 40 tập thể, 231 cá nhân đạt danh hiệu tập thể, cá nhân lao động tiên tiến, tặng giấy khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân và 20 hộ gia đình tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017./.
 
Hình ảnh: Tuấn Vũ; tin: Thanh Nghi.