Liên kết website Liên kết website
Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội
Huyện ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn
03:37 | 15/05/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Chương trình 19-CTr/TU, ngày 30/9/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Đảng về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện bám sát các nội dung nghị quyết đề ra để xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, triển khai đến các Công đoàn cơ sở nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị.
 
Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TWĐảng về việc “Tiếp tục xâydựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,Huyện ủy xây dựng Kế hoạch 44-KH/HU chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; giáo dục truyền thống, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;thành lập Tổ công tác giúp Huyện ủy chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyệngồm 17 thành viên.
 
Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
 
Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Liên Đoàn lao động huyện tập trung quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” . Với vai trò, chức năng của mình, tổ chức Công đoàn các cấp cũng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả khả quan.Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được tổ chức công đoàn quan tâm, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Hoạt động xã hội, từ thiện như gây quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”, “Bảo trợ trẻ em”, hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng đến mọi đối tượng cán bộ, CNVC,LĐ. Từ năm 2008 đến nay, LĐLĐ huyện xây dựng 35 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn cho công đoàn viên, tổng trị giá 773 triệu đồng; vận động, trao tặng hơn 1.770 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hơn 497 triệu đồng; tặng 1.170 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá 558 triệu đồng; tạo điều kiện cho 400 lượt đoàn viên vay vốn sản xuất hơn 7,2 tỉ đồng.
 
Ông Võ Văn Thế - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích.
 
Cùng với hoạt động trên, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn được các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 88 công đoàn cơ sở, với hơn 3.753 đoàn viên công nhân, viên chức, lao động, tăng 19 cơ sở so với năm 2008. Số doanh nghiệp đang hoạt động có 178 doanh nghiệp, với hơn 1.840 công nhân, tăng 123 doanh nghiệp so với năm 2008.
 
Bà Huỳnh Thị Phúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định tặng quà cho bà Đặng Thị Anh Duyên.
 
Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn cũng thường xuyên khuyến khích, động viên đoàn viên, người lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác và đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động, hiệu quả công tác.
 
Cụ thể như: Công đoàn cơ sở các trường học với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã có nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, việc làm mới, đề tài nâng cao công tác giảng dạy, cải tiến đồ dùng dạy học, được ứng dụng vào công tác giảng dạy có hiệu quả. Các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp có nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị đề ra, nhiều năm liền được công nhận đơn vị vững mạnh, được các cấp, ngành khen thưởng. Phong trào thi “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” được các công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực.
  
Trong 10 năm, qua đã có 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, CNVC,LĐ được các cấp Công đoàn quan tâm, giám sát có hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, có chiều sâu. Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng được đổi mới, chú trọng. Vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, cán bộ, đoàn viên và người lao động tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.Hàng năm, có từ 65 % trở lên Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.
 
Với những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, có thể thấy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đối với tổ chức công đoàn ngày càng chặt chẽ hơn. Tổ chức Công đoàn không ngừng nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua việc tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp đã góp phần làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Trong giai đoạn tới, UBND huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư; tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho công nhân và giải quyết các vấn đề như: giảm nghèo, chăm sóc y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, đảm bảo đúng đối tượng và có hiệu quả ;các cấp Công đoàn tthực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt coi trọng chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phù hợp với điều kiện của công nhân.
 
Hy vọng, với những giải pháp đã đề ra, sẽ giúp cho tổ chức công đoàn ở các cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực hơnh, góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./
 
Thanh Nghi.