Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy xã Láng Dài tổ chức hội nghị triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung uơng Đảng khóa XII
10:19 | 07/06/2018 Print   E-mail    

Sáng 31/5, Đảng ủy xã Láng Dài tổ chức hội nghị triển khai các Chỉ thị của Trung uơng cho cán bộ, đảng viên các khu phố, đơn vị trường học trên địa bàn. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Quốc – Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Trần Phước Hạnh – Phó bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Tô Thị Hồng Thảo – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Khương Kim Luận – chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, công chức đảng viên đảng bộ xã.
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\IMG_2351.JPG
Toàn cảnh buổi hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-Me trong tình hình mới”, Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” , Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Quy định 124-QĐ/TW của của Ban Bí thư Trung ương về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
 
Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\IMG_2352.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Quốc – Bí thư Đảng ủy xã Láng Dài triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
 
 Sau hội nghị này, các chi trực thuộc Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tuyên truyền nội dung các Chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, giúp cán bộ và nhân dân nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong tổ chức triển khai thực hiện, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các Chỉ thịvào cuộc sống.
 

Phước An – xã Láng Dài.