Liên kết website Liên kết website
An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Huyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
03:45 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thời gian qua, huyện tập trung triển khai công tác PCCC, tuyên truyền thường xuyên việc phòng chống cháy nỗ, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ trên địa bàn.
 
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt các nội dụng của Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua Toàn dân PCCC và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức thực hiện. Huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống cháy nổ và phân công trách nhiệm cho từng thành viên thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC.
 
 
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017.
 
Để công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH có hiệu quả tới từng cá nhân, tổ chức và toàn xã hội, huyện cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 4 phối hợp tổ chức 2 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cho lực lượng dân phòng,PCCC cơ sở với 127 người tham gia; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực rừng Minh Đạm, khu dân cư thị trấn Phước Hải; cấp phát 3.000 tờ rơi khuyến cáo về công tác PCCC cho các hộ dân trước, trong và sau tết.
 
Xác định lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở là lực lượng nòng cốt trong trong phong trào toàn dân PCCC, huyện ban hành các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH; tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hoạt động PCCC, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động các đơn vị, cơ sở và khu dân cư đăng ký là đơn vị, khu dân cư an toàn về PCCC; tổ chức hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và cơ sở thành lập, kiện toàn, duy trì hoạt động của các đội dân phòng, PCCC cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 8 đội dân phòng, PCCC cơ sở với 127 thành viên tham gia.
 
Nâng cao chất lượng hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 
Nhằm xã hội hóa công tác PCCC, thực hiện nguyên tắc “Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy ” với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm ”, huyện và các địa phương luôn quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ công tác PCCC. Việc sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phục vụ công tác PCCC&CNCH được thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình đầu tư kinh phí phục vụ công tác PCCC&CNCH, đảm bảo xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 1 cụm dân cư an toàn về PCCC tại thị trấn Phước Hải và 1 Cụm Doanh nghệp an toàn PCCC.
 
Để công tác PCCC được triển khai và thực hiện tốt, huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra 237 lượt cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao như chợ, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas; cơ sở giáo dục; đình, đền. Lực lượng chức năng của huyện phối hợp dập tắt, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng từ 7 nguồn tin báo cháy của nhân dân; thành lập mới 27 phương án chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức thực tập 13 phương án chữa cháy có sự phối hợp của nhiều lực lượng gồm: lực lượng PCCC cơ sở, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn và lực lượng dân để đảm bảo cho việc xử lý ban đầu đạt hiệu quả khi có cháy xảy ra.
 
Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, Công an huyện tổ chức tổng kiểm tra chuyên đề công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan đơn vị và các cơ sở sản xuất kinh doanh như các cơ sở caraoke, cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, các hộ sản xuất kinh doanh nằm xen kẻ trong khu dân cư, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời thông báo danh sách các cơ sở mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy để nhân biết và tự giác thực hiện. Liên đoàn Lao động huyệnphối hợp ngành chức năng, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động trong đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phong trào PCCC với các nội dung phù hợp; hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia cùng thủ trưởng cơ quan và giám đốc các doanh nghiệp tổ chức phong trào CNVCLĐ tham gia PCCC;Tăng cường phối hợp cơ quan chức năng của ngành, địa phương kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị , doanh ngiệp có hành vi vi phạm các quy định về PCCC; đề xuất đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.
 
Với những giải pháp đồng bộ và tích cực trên, đến nay, nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân huyện về PCCC được nâng cao và chuyển biến rõ rệt. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC được thực hiện tương đối nghiêm túc. Lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng PCCC dân phòng được củng cố, xây dựng và bước đầu có những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Việc đầu tư mua sắm trang bị các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ đang từng bước đáp ứng ngày một tốt hơn, phù hợp với đặc thù tích chất của từng đơn vị. Lực lượng Cảnh sát PCCC làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân PCCC và kiện toàn xây dựng, duy trì lực lượng PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.
 
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò của công tác PCCC; tích cực trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tổ chức diễn tập nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, từ đó nhân rộng trong phong trào toàn dân PCCC ở địa phương./.
 
Thanh Nghi.