Liên kết website Liên kết website
Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh
Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý II/2018 và sơ kết 6 tháng đầu năm.
03:51 | 29/06/2018 Print   E-mail    

Sáng 21/6, tại huyện Đất Đỏ, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý II/2018 và sơ kết 6 tháng đầu năm.
 
Toàn cảnh hội nghị giao ban.
 
6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, sáng tạọ, hiệu quả góp phần đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập… Đồng thời củng cố, mở rộng nâng cao vai trò của tổ chức Hội khuyến học các cấp. Kết quả, toàn tỉnh phát triển mới hơn 6.470 hội viên, nâng tổng số lên hơn  21.850 người; tỷ lệ gia đình đăng ký danh hiệu học tập đạt 93%; dòng họ đăng ký danh hiệu học tập đạt 100%. Cộng đồng học tập cấp thôn đăng ký danh hiệu học tập đạt 84%. Cộng đồng học tập cấp xã đăng ký danh hiệu học tập đạt 78%. Các Trung tâm Văn hóa Thể thao- Học tập cộng đồng mở nhiều lớp bồi dưỡng và có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu học tập, giải trí của nhân dân.
 
Công tác vận động quỹ và cấp phát học bổng cũng được chú trọng. Toàn tỉnh vận động được hơn 5,4 tỷ đồng; trao học bổng, khen thưởng, tặng quà gần 5 tỷ đồng. Phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất tiết kiệm"  tiếp tục được duy trì, phát triển.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ những việc cần làm, giải pháp tháo gỡ khó khăn để việc triển khai nhân rộng mô hình học tập đạt hiệu quả.
 
 6 tháng cuối năm, các cấp hội Khuyến học tăng cường đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội cơ sở gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; tiếp tục vận động tăng nguồn vốn cho "Quỹ khuyến học”, tham mưu UBND tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 11 “ Ngày khuyến học Việt Nam”;biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập và rèn luyện, đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đúng hướng và bền vững…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Xuân Vịnh- Phó Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp Hội cần nâng cao chất lượng, đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng cộng đồng khuyến học, đơn vị khuyến học rộng khắp địa bàn; củng cố nhân sự hội khuyến học, khuyến tài tại cơ sở./.
 
Tin : Thanh Nghi; Hình ảnh: Tuấn Vũ.