Liên kết website Liên kết website
Giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy
02:17 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 02-10, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy cho gần 300 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và các cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hồ Văn Lợi – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt, triển khai nội dung các Chương trình hành động như: Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Kế hoạch thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 09/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05 –NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 09/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Đồng chí Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Các nội dung Chương trình hành động số 24-CTr/TU, số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Chương trình hành động số 26-CTr/TU, 29-CTr/TU và số 30-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng được triển khai, quán triệt trong buổi chiều cùng ngày./.                          
 
Thùy Linh – Duy Hoàng.