Liên kết website Liên kết website
CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Web Content Image

Ngày 27/11, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức cuộc họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025, do Phân viện quy hoạch thủy sản phía Nam thực hiện.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 14/10, ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua lần 2 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu Tây Nam của thị trấn Đất Đỏ.

Đọc tiếp »

Ngày 02/5/2014, huyện Đất Đỏ tổ chức khởi công xây dựng công trình trường mầm non Phước Hội và công trình hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung xã Lộc An.

Đọc tiếp »