Liên kết website Liên kết website
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Công bố thu chi ngân sách nhà nước huyện Đất Đỏ năm 2017

Đọc tiếp »

Công bố công khai thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện Đất Đỏ

Đọc tiếp »

Download Công bố công khai thực hiện NSNN quý I năm 2018

Đọc tiếp »

Download Công khai dự toán ngân sách năm 2018 

Đọc tiếp »