Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 324 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 01/11/2017
Còn hạn
19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. 12/09/2017 01/11/2017
Còn hạn
04/2017/TT-BVHTTDL Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 15/08/2017 05/10/2017
Còn hạn
128/KH-UBND Thuyên chuyển theo nguyện vọng của viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Đất Đỏ. 08/08/2017 08/08/2017
Còn hạn
91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017 01/10/2017
Còn hạn
239/KL-UBND Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ từ ngày... 20/07/2017 20/07/2017
Còn hạn
240/KL-UBND Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ trong công tác thẩm định phương án bồi... 20/07/2017 20/07/2017
Còn hạn
237/KL-UBND Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã... 19/07/2017 19/07/2017
Còn hạn
110/KH-UBND Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 3) trên địa bàn huyện Đất Đỏ 10/07/2017 10/07/2017
Còn hạn
1091/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Phước Hải và công nhận... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1092/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Láng Dài và công nhận Điều lệ... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1053/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phước Long Thọ và công nhận... 12/06/2017 12/06/2017
Còn hạn
923/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Long Mỹ và công nhận Điều lệ... 05/06/2017 05/06/2017
Còn hạn
924/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Lộc An và công nhận Điều lệ... 05/06/2017 05/06/2017
Còn hạn
925/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phước Hội và công nhận Điều lệ... 05/06/2017 05/06/2017
Còn hạn
922/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Long Tân và công nhận Điều lệ... 05/06/2017 05/06/2017
Còn hạn
792/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Đất Đỏ và công nhận Điều... 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
1174/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -... 05/05/2017 05/05/2017
Còn hạn
60/KH-UBND Phát động phong trào thi đua "Huyện Đất Đỏ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. 28/03/2017 28/03/2017
Còn hạn
59/KH-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong... 27/03/2017 27/03/2017
Hết hạn
Showing 1 - 20 of 324 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17