Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 332 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2416/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết... 31/08/2018 31/08/2018
Còn hạn
2336/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận... 21/08/2018 21/08/2018
Còn hạn
5333/UBND-VP triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh 01/08/2018 01/08/2018
Còn hạn
1089/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT. 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1086/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1087/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh BRVT. 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
941/QĐ-UBND Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; Thành lập và hoạt động của HTX; Đấu thầu thuộc thẩm... 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
3816/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Đất Đỏ. 29/12/2017 29/12/2017
Còn hạn
20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 01/11/2017
Còn hạn
19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. 12/09/2017 01/11/2017
Còn hạn
04/2017/TT-BVHTTDL Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 15/08/2017 05/10/2017
Còn hạn
128/KH-UBND Thuyên chuyển theo nguyện vọng của viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Đất Đỏ. 08/08/2017 08/08/2017
Còn hạn
91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017 01/10/2017
Còn hạn
239/KL-UBND Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ từ ngày... 20/07/2017 20/07/2017
Còn hạn
240/KL-UBND Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ trong công tác thẩm định phương án bồi... 20/07/2017 20/07/2017
Còn hạn
237/KL-UBND Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã... 19/07/2017 19/07/2017
Còn hạn
110/KH-UBND Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 3) trên địa bàn huyện Đất Đỏ 10/07/2017 10/07/2017
Còn hạn
1091/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thị trấn Phước Hải và công nhận... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1092/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Láng Dài và công nhận Điều lệ... 19/06/2017 19/06/2017
Còn hạn
1053/QĐ-UBND Cho phép đổi tên Quỹ Toàn dân chăm sóc phát huy người cao tuổi thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Phước Long Thọ và công nhận... 12/06/2017 12/06/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 332 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17