Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 16 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
65/2014/QH13 Luật Nhà ở 25/11/2014 01/07/2015
Còn hạn
45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 29/11/2013
Còn hạn
HP Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 28/11/2013
Còn hạn
64/2013/QH13 Nghị quyết một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 28/11/2013 28/11/2013
Còn hạn
44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 26/11/2013 01/07/2014
Còn hạn
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 26/11/2013 01/07/2014
Còn hạn
42/2013/QH13 Luật tiếp công dân 25/11/2013 01/07/2014
Còn hạn
41/2013/QH13 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 25/11/2013 01/01/2015
Còn hạn
40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 22/11/2013 01/07/2014
Còn hạn
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 16/11/2013 01/06/2014
Còn hạn
38/2013/QH13 Luật việc làm 16/11/2013 01/01/2015
Còn hạn
07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 12/07/2013 01/03/2014
Còn hạn
36/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú. 20/06/2013 01/01/2014
Còn hạn
35/2013/QH13 Luật hòa giải cơ sở. 20/06/2013 01/01/2014
Còn hạn
37/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp. 20/06/2013 01/08/2013
Còn hạn
01/2002/QH11 Luật ngân sách nhà nước 16/12/2002 01/01/2004
Còn hạn
Showing 16 results.