Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 93 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2416/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết... 31/08/2018 31/08/2018
Còn hạn
2336/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận... 21/08/2018 21/08/2018
Còn hạn
1089/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BRVT. 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1086/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn... 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
1087/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh BRVT. 04/05/2018 04/05/2018
Còn hạn
941/QĐ-UBND Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; Thành lập và hoạt động của HTX; Đấu thầu thuộc thẩm... 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
3816/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Đất Đỏ. 29/12/2017 29/12/2017
Còn hạn
1174/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -... 05/05/2017 05/05/2017
Còn hạn
318/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên... 15/02/2017 15/02/2017
Còn hạn
3828/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đất Đỏ 30/12/2016 30/12/2016
Còn hạn
37/2016/QĐ-UBND Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân... 21/12/2016 01/01/2017
Còn hạn
2889/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 24/10/2016 24/10/2016
Còn hạn
2892/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa -... 24/10/2016 24/10/2016
Còn hạn
31/2016/QĐ-UBND Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biến đổi với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 10/10/2016 10/10/2016
Còn hạn
28/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 12 mục II Điều 1 của Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn... 24/08/2016 15/09/2016
Còn hạn
26/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm từ... 22/08/2016 01/09/2016
Còn hạn
25/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm... 16/08/2016 26/08/2016
Còn hạn
21/2016/QĐ-UBND Quy định quy mô xây dựng và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29/06/2016 09/07/2016
Còn hạn
1703/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc. 28/06/2016 28/06/2016
Còn hạn
16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -... 16/05/2016 26/05/2016
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 93 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5