Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 22 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 16/05/2016 30/06/2016
Còn hạn
18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. 14/12/2015 28/01/2016
Còn hạn
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra 25/11/2015 10/01/2016
Còn hạn
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015 30/12/2015
Còn hạn
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 04/04/2015 20/05/2015
Còn hạn
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp... 25/03/2015 11/05/2015
Còn hạn
07/2014/TTLT-UBDT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 22/12/2014 15/02/2015
Còn hạn
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 25/11/2014 01/02/2015
Còn hạn
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn. 27/10/2014 19/12/2014
Hết hạn
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với... 24/10/2014 01/01/2015
Hết hạn
144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 30/09/2014 15/11/2014
Còn hạn
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn xây dựng kế toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ... 25/08/2014 08/10/2015
Hết hạn
88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi... 04/07/2014 22/08/2014
Còn hạn
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý... 03/06/2014 20/07/2014
Còn hạn
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 09/04/2014 26/05/2014
Còn hạn
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 136/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với... 24/10/2013 01/01/2015
Còn hạn
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày... 11/03/2013 25/04/2013
Còn hạn
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. 08/03/2013 22/04/2013
Còn hạn
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. 30/12/2011 20/02/2012
Còn hạn
31/2006/TTLT-BTC-BVHTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp. 07/04/2006 22/04/2006
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 22 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2