Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 45 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017 01/10/2017
Còn hạn
23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng... 13/03/2017 01/05/2017
Còn hạn
155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 18/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 16/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
118/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và... 22/07/2016 15/09/2016
Còn hạn
100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt... 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
96/2016NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
103/2016/NĐ-CP Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
98/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong... 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 19/12/2015 08/12/2015
Còn hạn
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt... 19/11/2015 05/01/2016
Còn hạn
89/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 07/10/2015 25/11/2014
Còn hạn
85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. 01/10/2015 15/11/2015
Còn hạn
78/2015/NĐ-CP Đăng ký doanh nghiệp. 14/09/2015 01/11/2015
Còn hạn
54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 08/06/2015 01/08/2015
Còn hạn
33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015 15/05/2015
Còn hạn
28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 12/03/2015 01/05/2015
Còn hạn
18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 14/02/2015 01/04/2015
Còn hạn
20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 14/02/2015 01/04/2015
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 45 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3