Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 15 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
128/KH-UBND Thuyên chuyển theo nguyện vọng của viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Đất Đỏ. 08/08/2017 08/08/2017
Còn hạn
110/KH-UBND Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 3) trên địa bàn huyện Đất Đỏ 10/07/2017 10/07/2017
Còn hạn
60/KH-UBND Phát động phong trào thi đua "Huyện Đất Đỏ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. 28/03/2017 28/03/2017
Còn hạn
59/KH-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong... 27/03/2017 27/03/2017
Hết hạn
57/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng trên đại bàn huyện Đất Đỏ năm 2017 23/03/2017 23/03/2017
Còn hạn
116/KH-UBND khảo sát, điều tra lấy ý kiếnngười dân, tổ chức về tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội trên địa... 17/10/2014 17/10/2014
Còn hạn
96/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Luật Tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành. 13/08/2014 13/08/2014
Còn hạn
91/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện chương trình số 20-CTr/TU ngày 04/6/2014 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 05/08/2014 05/08/2014
Còn hạn
26/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014. 23/05/2014 23/05/2014
Còn hạn
21/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014. 14/02/2014 14/02/2014
Còn hạn
56/KH.UBND Kế hoạch thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ,... 29/07/2013 29/07/2013
Còn hạn
52/KH.UBND Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong năm 2013. 16/07/2013 16/07/2013
Hết hạn
37/KH.UBND Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 14/05/2013 14/05/2013
Hết hạn
24/KH.UBND Kế hoạch tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 22/03/2013 22/03/2013
Còn hạn
09/KH.UBND Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2013. 26/02/2013 26/02/2013
Còn hạn
Showing 15 results.