Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Lấy ý kiến người dân về Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 15/04/2020
Số lượt xem: 175
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

DỰ THẢO

TÓM TẮT BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

PHẦN I

KIỂM ĐIỂM 5 NĂM (2015-2020) THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XI

I. Những kết quả đạt được

1. Về phát triển kinh tế

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các khu vực sản xuất lúa năng suất cao trên 2.700 ha, vùng chuyên canh cây ăn quả 258 ha, giá trị sản xuất bình quân trên 01ha đất trồng trọt đạt khoảng 82 triệu đồng/ha, có 06 doanh nghiệp đầu tư với diện tích 62,28 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân 4,99%/năm; kinh tế tập thể được củng cố, kiện toàn, đến nay có 06 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 21 trang trại, 60 tổ hợp tác sản xuất.

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão, nạo vét luồng lạch cửa biển và cảng cá Lộc An. Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản với số tiền hơn 26 tỷ đồng, công suất bình quân của tàu thuyền đạt 369,6 CV/chiếc, tăng 153,4 CV so năm 2015. Quy hoạch khu sản xuất thủy sản tập trung với quy mô 149,5ha và hình thành 57,7ha nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao với 860 triệu đồng/ha (tăng 3,5 lần so với năm 2015).

- Về xây dựng nông thôn mới, có 06/06  xã đạt chuẩn, trong đó có 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 20 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

- Xây dựng và thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thành lập, mở rộng quy mô sản xuất, hoạt động ổn định. Các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ yếu đều tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân 12,74%/năm. Khu công nghiệp Đất Đỏ I đã thu hút 25 công ty ký kết đầu tư, trong đó có 04 công ty đã đi vào hoạt động với diện tích 6,5ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 2,16%. Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An đã giao đất cho 15 doanh nghiệp để lập thủ tục đầu tư, 09 doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy đi vào hoạt động với diện tích 16,88ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 73,12%.

- Thương mại-dịch vụ-du lịch phát triển, hình thành các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên bán nông sản sạch đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Dịch vụ vận tải, ngân hàng, viễn thông phát triển đa dạng; toàn huyện có khoảng 1.400 cá nhân, hộ kinh doanh, 225 doanh nghiệp, 07 hợp tác xã, 01 quỹ tín dụng nhân dân.

- Tổ chức hội thảo phát triển du lịch, đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích văn hóa, lịch sử, các tuyến đường ven biển tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch. Toàn huyện có 23 cơ sở lưu trú với 589 phòng, 351 căn biệt thự cao cấp, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 01 triệu lượt.

- Về đầu tư phát triển và thu, chi - ngân sách, khởi công mới 237 công trình từ vốn ngân sách, hoàn thành đưa vào sử dụng 231 công trình. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 6.868 tỷ đồng, đạt 106,48% so Nghị quyết. Đầu tư ngoài ngân sách có 42 dự án, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 40 dự án đang triển khai đầu tư với tổng diện tích 2.028 ha.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 khoảng 3.660 tỷ đồng, tăng bình quân 14,89%/năm; trong đó thu ngân sách trên địa bàn 772 tỷ đồng, tăng bình quân 15,02%/năm, chiếm tỷ lệ 21,09% trong tổng thu ngân sách. Chi ngân sách theo dự toán được giao, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Hoàn thành Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ và xã Lộc An, Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm các xã, thị trấn; lập và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng phương án quản lý sử dụng đất công, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của các xã, thị trấn. Lập và điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, đến nay 15 điểm mỏ được cấp phép đã hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường, thu hồi đất giao về cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xã hội hóa thu gom xử lý rác thải sinh hoạt khu dân cư.

2. Về phát triển văn hóa - xã hội

- Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng giáo dục tâm lý, đạo đức, nâng cao thể chất, vệ sinh môi trường cho học sinh. Tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi, tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đều tăng; 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 được học tiếng Anh; 24/28 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn.

- 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số triển khai thực hiện có hiệu quả. Kịp thời triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng chống, khống chế các loại dịch bệnh; đảm bảo công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp; các di tích văn hóa, lịch sử được tôn tạo; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp; đến nay có 98,80% hộ gia đình, 100% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”, “văn minh đô thị”.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được triển khai hiệu quả. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, có 2.052 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo còn lại là 166/19.850 hộ dân, chiếm tỷ lệ 0,84%. Giải quyết việc làm cho 18.239 lượt lao động, dạy nghề cho 1.055 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%. Tỷ lệ người tham gia BHXH chiếm 18% , tăng 6%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85%, tăng 29% so với năm 2015.

3. Kết quả đạt được về quốc phòng, an ninh

- Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử trí các tình huống. Công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chất lượng, hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân biển và huy động nhân lực tàu thuyền sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực, nhiều mô hình “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ” trong nhân dân góp phần  đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Công tác xây dựng chính quyền: Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong  hoạt động; công tác tiếp xúc cử tri được mở rộng nhiều đối tượng với các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề; công tác tiếp công dân và theo dõi  việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và các khiếu nại tố cáo của nhân dân được thực hiện thường xuyên và đem lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý điều hành của chính quyền tiếp tục đổi mới; cải cách hành chính triển khai thực hiện quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày được nâng lên.

5. Công tác xây dựng Mặt trận và các đoàn thể

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội từng bước đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện mà đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

6. Công tác xây dựng Đảng

- Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ không ngừng đổi mới và hiệu quả,  các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch ban hành sát thực tiễn, đề ra mục tiêu rõ ràng, biện pháp khả thi, hiệu quả, quá trình thực hiện thường xuyên giám sát, kiểm tra, rút kinh nghiệm. Các cuộc họp được tổ chức khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian, lắng nghe ý kiến đóng góp, thảo luận sâu, phân tích kỹ các nội dung quan trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; trước mỗi kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều chia tổ thảo luận để các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành có điều kiện phát biểu và thảo luận sâu các vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

- Công tác chính trị tư tưởng luôn được đổi mới, chú trọng tập trung đổi mới hình thức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Xây dựng trang Fanpage “Đất Đỏ ngày mới” với nhiều bài, tin tuyên truyền; kịp thời định hướng, phản bác những thông tin xấu, sai sự thật, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, văn hóa công sở, tạo được chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết thống nhất.

- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII đã sáp nhập, hợp nhất, giảm 05 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 09 vị trí lãnh đạo, quản lý, tinh giản 17 cán bộ, công chức, viên chức và 30/80 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Kết nạp 654 đảng viên, đạt 109% so với Nghị quyết, trong đó kết nạp 14 đảng viên và thành lập 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

- Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 370 tổ chức đảng và 346 đảng viên; giám sát 344 tổ chức đảng và 474 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 14 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 400 tổ chức đảng và 29 đảng viên; qua kiểm tra có 05 trường hợp đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; tiếp nhận, xử lý 09 đơn tố cáo đảng viên theo đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, vướng mắc, các vụ việc nổi cộm, phức tạp, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động ngăn ngừa không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng.

- Thành lập Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào hoạt động hiệu quả, các cơ quan nội chính nâng cao chất lượng trong hoạt động trong điều tra, truy tố, xét xử; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp làm phát sinh “điểm nóng”. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định. 

- Ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, thành lập Tổ công tác theo dõi, nắm thông tin các vụ việc phức tạp, bức xúc và giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của công dân; phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, nhiều mô hình, điển hình được xây dựng và nhân rộng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

II. Đánh giá tổng quát

Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Tốc độ tăng trưởng đạt khá, kinh tế phát triển đúng hướng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt hiệu quả, hoàn thành chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch từng bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội đều có bước phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tập thể phát triển còn hạn chế. Chưa khai thác tốt tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm mới về du lịch, còn dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch. Chất lượng y tế được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế. Trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy chưa được kiềm chế.

Những hạn chế khuyết điểm trên do nguyên nhân khách quan từ cơ chế chính sách, thủ tục về đất đai chưa phù hợp thực tiễn; điều kiện đất đai, tập quán sản xuất trong nhân dân còn nhỏ lẻ, chậm thay đổi; giá cả không ổn định.  Một số nhà đầu tư không có năng lực, chậm triển khai dự án, gây lãng phí tài nguyên đất. Các chính sách, thủ tục thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục còn nhiều bất cập, đặc thù huyện là vùng nông thôn nên chưa thu hút được các nhà đầu tư. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn để chống phá; nhiều loại tội phạm mới phát sinh, phương thức thủ đoạn tinh vi, phức tạp và nguy hiểm hơn

Về nguyên nhân chủ quan: do năng lực định hướng, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chưa hiệu quả; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất còn hạn chế; khả năng dự báo tình hình, xây dựng một số chỉ tiêu, mục tiêu chưa sát thực tế; lề lối, tác phong làm việc của một số ít cán bộ công chức chưa đổi mới; vai trò trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa chặt chẽ và đồng bộ.

III. Một số kinh nghiệm

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; luôn đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên trên, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

2. Lấy phát triển bền vững là mục tiêu phấn đấu lâu dài, chú trọng phát triển đồng bộ về kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thực thi công vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

3. Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cần nghiên cứu đánh giá sát thực tế, đúng tình hình, xác định các khâu trọng tâm, đột phá tập trung thực hiện với các giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể; quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tập trung khắc phục những khó khăn hạn chế.

4. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

PHẦN II

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020- 2025

I. Dự báo tình hình

Tình hình kinh tế của tỉnh nói chung và huyện Đất Đỏ nói riêng đang có đà tăng trưởng tốt cùng vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện tốt cho thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng và các dự án trọng điểm của tỉnh được đầu tư,  các đồ án quy hoạch và dự án du lịch ven biển tiếp tục phát triển sẽ tạo tiền đề thu hút đầu tư phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, du lịch trong giai đoạn 2020-2025.

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn khó khăn do các cơ chế chính sách, thủ tục về đất đai vẫn còn bất cập; điều kiện, tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân chậm thay đổi. Nguồn lực đầu tư còn thiếu, trong khi xã hội hóa còn khó khăn. Vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp; các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm ngày càng tinh vi sẽ tác động tiêu cực đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện; lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, cải cách hành chính vẫn còn hạn chế là những khó khăn thách thức cần phải đổi mới, quyết liệt hơn trong giai đoạn tới.

II.  Mục tiêu tổng quát

 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, cũng cố niềm tin và cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; phấn đấu xây dựng Đất Đỏ thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025”.

III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Phát triển kinh tế

- Tập trung  phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế tập thể. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ, chuyển đổi ngành nghề khai thác bền vững. Tăng cường quản lý, khắc phục tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, gây tổn hại đến môi trường, tài nguyên biển. Chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch.

- Duy trì và phát triển các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu đến 2025 toàn bộ 6 xã nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn. Tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi, thu hút các dự án công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Đất Đỏ I.

- Có giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, kết nối với các vùng lân cận, liên kết với các lĩnh vực nông nghiệp, cảnh quan sinh thái để xây dựng các sản phẩm du lịch có tiềm năng phát triển mang thương hiệu đặc trưng của huyện.

- Tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cho thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải, đầu tư xây dựng khu trung tâm các xã. Khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng. Tăng cường công tác kiểm soát, điều hành nhiệm vụ chi tiết kiệm, hiệu quả.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lập và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, chú trọng quy hoạch phát triển đô thị tại thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải và xã Lộc an; rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy hoạch chưa phù hợp với thực tế và quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch được duyệt. Chú trọng lập, phê duyệt thiết kế tạo kiến trúc trục đường khu trung tâm đô thị và khu trung tâm dân cư các xã. Quản lý đất đai chặt chẽ theo quy định, quản lý tốt quỹ đất công. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường.

- Về phát triển các vùng kinh tế: Từng bước đầu tư phát triển thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải trở thành đô thị loại IV; phát triển thị trấn Đất Đỏ trở thành trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục - thể thao, dịch vụ, thương mại và công nghiệp, gắn với bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống; thị trấn Phước Hải trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại, ngư nghiệp trọng điểm của huyện; xã Lộc An thành trung tâm dịch vụ hậu cần, nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch. Đầu tư, phát triển các xã Long Tân, Láng Dài và một phần xã Phước Long Thọ thành vùng chuyên canh cây ăn trái, rau màu và nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường; các xã Long Mỹ, Phước Hội phát triển về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3. Về phát triển văn hóa- xã hội

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp trung học cơ sở, hạn chế học sinh bỏ học.  Quan tâm công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.  

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, giữ vững 8/8 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn về sức khỏe sinh sản, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số và công tác y tế dự phòng, phòng ngừa dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phát triển đa dạng các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao học đường trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” rộng khắp, hiệu quả. Phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng có tính bền vững và toàn diện. Tiếp tục đầu tư xây mới và nâng cấp các Trung tâm VH,TT-HTCĐ đạt chuẩn; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa.

- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách và huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công, công tác trợ giúp xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo chuẩn tỉnh tỷ lệ dưới 1%; tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

4. Về công tác đảm bảo Quốc phòng- An ninh

- Không ngừng củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng và nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân biển, huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu.

- Chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, không để các thế lực thù địch kích động phá hoại, gây phức tạp về an ninh chính trị. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

5. Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; đổi mới tác phong làm việc theo phương châm trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với nhân dân; nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

6. Công tác xây dựng Mặt trận và các đoàn thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn, hội ở cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.    

7. Công tác xây dựng đảng

- Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo hướng sát thực tiễn, cụ thể; xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy với mục tiêu rõ ràng, giải pháp khả thi; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện tốt việc luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn, năng lực, sở trường. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn; mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu phố.

- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đảm bảo nghiêm minh, công khai, dân chủ. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tăng cường công tác phối hợp thực hiện thi hành án dân sự đúng pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc, hạn chế thấp nhất án tồn đọng.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

8. Lựa chọn khâu đột phá trong nhiệm kỳ

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến người dân về Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha