Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Lấy ý kiến người dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 30/06/2020
Số lượt xem: 137
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Lấy ý kiến người dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến người dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha