Góp ý - Kiến nghị Góp ý - Kiến nghị

Danh sách góp ý
 
Kinh gui: Uy Ban Nhan Dan Huyen Dat Do ,thay mat cho nhân dân trong tổ gop y ve viec ngập úng nhieu nơi khong co cống thoat nuoc gay hậu qua nghiêm trong, trong đo co gia dinh toi co nguoi gia thuong bệnh binh , tre em , tre sơ sinh, năm ngoái gia dinh toi đa co 3 ca sốt xuat huyet, va tinh trang...
Người gửi:   Nguyen Van Phuong
Ngày góp ý:   20/06/2020
Hiển thị 1 kết quả.