Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, ngày 08/7/2021, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số 6199/HD-NHCS về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất.

Nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Đất Đỏ triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với mức lãi suất 0% và thời hạn vay dưới 12 tháng, cụ thể như sau:

Đối với cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất: (2 đối tượng) NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Coivd-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Theo đó, NSDLĐ được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động. Trong đó:Vay vốn trả lương ngừng việc: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; vay vốn trả lương phục hồi sản xuất: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm (không phần trăm); lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi cho vay và NSDLĐ thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.   Ngoài ra, NSDLĐ không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, NHCSXH huyện Đất Đỏ cho vay trực tiếp đến NSDLĐ. Việc cho vay phải đảm bảo nguyên tắc: Đúng đối tượng, công khai, minh bạch; khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

                                              Ngân hàng CSXH huyện Đất Đỏ

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3027920

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ