Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Họp Ban chỉ đạo bầu cử huyện

Chiều ngày 24/2, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Lê Văn Hoà, Bí thư huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã tập trung lãnh đạo UBND huyện, Uỷ ban MTTQVN huyện, UBBC huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình các bước của Luật bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất dự kiến giới thiệu 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 30 đại biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng, như: Số lượng, cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn những người được đưa vào ứng cử viên cho bầu cử HĐND huyện; thông qua dự kiến đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; công tác chuẩn bị giới thiệu nhân sự ứng cử để thực hiện hiệp thương lần 2. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo cũng thảo luận, nêu 1 số nội dung cũng như vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thống nhất các nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoà, Bí thư huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, chỉ đạo các các xã-thị trấn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở; có kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho sát với tình hình của thực tế ở địa phương; rà soát, chuẩn bị nhân sự phục vụ các tổ bầu cử; hoàn tất hồ sơ để thực hiện công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trước ngày 4/3…

        Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 2714965

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ