Hoạt động của Lãnh đạo Huyện Hoạt động của Lãnh đạo Huyện

Huyện uỷ Đất Đỏ sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Sáng ngày 15/4, Huyện uỷ Đất Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

5 năm qua, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, hàng năm được huyện triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Qua học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Phong cách, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 Thông qua việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 134 mô hình, 108 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua bình xét hàng năm đến nay có  51 mô hình, điển hình đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa trên nhiều lĩnh vực được tuyên dương và nhân rộng.

Tại hội nghị, huyện uỷ Đất Đỏ đã tổ chức chương trình giao lưu, toạ đàm với 2 mô hình và 3  gương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước vững mạnh, đồng chí Lê Văn Hoà, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để việc "nêu gương" trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đổi mới hình thức phương pháp tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương: Nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng lựa chọn xây dựng và giới thiệu, bình xét các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt…

Dịp này, Huyện uỷ Đất Đỏ đã khen thưởng cho 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2714879

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ