Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp

HĐND xã Láng Dài tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, xã  Láng Dài đã khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã trong 5 năm qua.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã Láng Dài đã khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã  và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã  đã tổ chức 11 kỳ họp thường lệ và từ 3 kỳ họp chuyên đề  để thông qua Nghị quyết đề nghị phân loại đơn vị hành chính từ loại 2 lên loại. Nội dung các kỳ họp được đổi mới, sắp xếp khoa học, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cải tiến, phát huy dân chủ đã phản ánh được tình hình thực tế tại địa phương và kịp thời giải trình, trả lời tại kỳ họp.

HĐND xã cũng đã ban hành 14 nghị quyết liên quan đến nhân sự; 16 Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội

Nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trước mắt tập trung phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 2714970

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ