Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND

Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lđ VP

CV

 

Thứ Hai, ngày 12/7/2021

Sáng

- 8 giờ, Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (cả ngày)

Chủ tịch

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường A-TTHN

Thủy

 

 

- 8 giờ 30, Họp các ngành về việc phát phiếu đi chợ

 

PCT Đ.T.Hồng, PCT H.N.Vàng

 

Ban TG, PKTHT, PVHTT, TTVHTT, BQL các chợ, các xã, thị trấn

Phòng họp A

Dương

Linh

 

- 9 giờ 30, Nghe báo cáo việc triển khai cài đặt Bluezone

PCT Đ.T.Hồng, PCT H.N.Vàng

 

Huyện đoàn, PVHTT, các xã, thị trấn

Phòng họp A

Dương

Linh

 

Chiều

- 14 giờ, làm việc với các ngành nghe báo cáo các vấn đề liên quan chợ Phước Hải

PCT H.N.Vàng

 

PKTHT, PTCKH, BQLDA, UBND thị trấn Phước Hải, BQL Chợ Phước Hải

Phòng họp B

Thủy

Khang

 

- 15 giờ 30, họp nghe báo cáo giải quyết đơn ông Đặng Văn Phúc và bàn phương án triển khai thực hiện Dự án phân khu chức năng vùng NNUDCNC

PCT H.N.Vàng

PNNPTNT

PNNPTNT, PTNMT, PKTHT, Phước Hội

Phòng họp B

Thủy

Khang

 

Thứ Ba, ngày 13/7/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp

Chủ tịch

 

Ttra, BTCD, P.TNMT, CN VPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Thủy

Thư

 

- 10 giờ, Họp nghe báo cáo về giải quyết hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Hoàng Thông, ông Nguyễn Hữu Tâm đất tại thị trấn Phước Hải

Chủ tịch, PCT H.N.Vàng

PTNMT

(theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 10 giờ 30, Họp nghe báo cáo giải quyết kiến nghị điều chỉnh mương nước thành đường giao thông trên bản đồ địa chính của ông Đào Văn Bê và ông Trương Thành Long

Chủ tịch, PCT H.N.Vàng

PTNMT

(theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 10 giờ 45, Ký cam kết về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng

Chủ tịch, PCT H.N.Vàng

PTNMT

PTNMT, PKTHT, các xã, thị trấn

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 11 giờ, thông qua phương án thiết kế trụ sở Bộ phận một cửa và Tiếp công dân huyện

Chủ tịch, PCT H.N.Vàng

BQLDA

PTCKH, PKTHT, BQLDA, VP

Phòng họp B

Thủy

Nam

 

- 8 giờ 30, Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Đất Đỏ lần thứ V năm 2021

PCT Đ.T.Hồng

PVHTT

PVHTT, TTVHTTTT

Phòng họp A

Dương

Sa

 

- 08 giờ Thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh

PCT H.N.Vàng

PNNPTNT

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Khang

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy thị trấn Phước Hải

Chủ tịch

 

(Đảng ủy thị trấn Phước Hải mời)

Hội trường thị trấn Phước Hải

Thủy

 

 

- 14 giờ, Họp nghe báo cáo giải quyết đơn của các hộ dân đất tại xã Long Mỹ (bà Nguyễn Thị Mút, bà Trần Thị Duyên, Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Quỳnh Như; bà Nguyễn Thị Cắc)

PCT H.N.Vàng

PKTHT

TTPTQĐ

PKTHT, PTNMT, TTPTQĐ, Long Mỹ

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 15 giờ, Họp thông qua chủ trương đầu tư dự án lắp đặt camera

PCT H.N.Vàng

PTCKH, CAH

(Thành viên Hội đồng thẩm định)

Phòng họp B

Thủy

Nam

 

Thứ Tư, ngày 14/7/2021

sáng

8 giờ 30, nghe công bố Quyết định Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa đối với UBND huyện Đất Đỏ, UBND thị trấn Đất Đỏ, UBND xã Phước Long Thọ

Chủ tịch

PTNMT

(theo thư mời)

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chủ tịch

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Lđ VP

 

 

- 9 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Công tác cán bộ;

+ Dự thảo báo cáo bảo vệ  công tác chính trị nội bộ

Chủ tịch, PCT Đ.T.Hồng

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

Lđ VP

 

 

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thị trấn Phước Hải

PCT H.N.Vàng

 

(Thành viên của Đoàn kiểm tra)

Phòng hop Phước Hải

Thủy

Danh

 

Chiều

- 13 giờ 30 phút, họp có ý kiến về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trương Thị Sinh, đất tại xã Phước Long Thọ

Chủ tịch

PTNMT

PTNMT, Thanh tra huyện, PTP, UBND xã PLT

Phòng họp B

Thủy

Danh

 

- 14 giờ, Họp Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các PCT

 

(Theo thư mời)

Phòng họp B

Lđ VP

Nam

 

Thứ năm, 15/7/2021

sáng

- 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch

 

(HĐND huyện mời)

Phòng họp B

Dương

 

 

- 8 giờ 30, Họp thống nhất việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch covid-19 và rút kinh nghiệm phiên chợ 0 đồng để triển khai thực hiện đợt 2

PCT Đ.T.Hồng

 

PLĐTBXH, các xã, thị trấn

Phòng họp A

Dương

Linh

 

- 8 giờ 30 phút, Họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn huyện

PCT H.N.Vàng

CCT

(Thành viên Ban chỉ đạo)

Hội trường B

Thủy

Khang

 

- 08 giờ Nghe báo cáo phương án giá dịch vụ xử lý nước thải Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An và Bình Châu

UN PTCKH

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307-VPUBT

Thủy

Khang

 

- 10 giờ Nghe báo cáo việc đầu tư hệ thống camera giám sát tải trọng tại các mỏ đá và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Khang

 

Chiều

- 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

PCT Đ.T.Hồng

PLĐTBXH

(Theo thư mời)

Hội trường HU

Dương

Linh

 

- 14 giờ, làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

PCT H.N.Vàng

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Dương

Linh

 

- 14 giờ Nghe báo cáo về các nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong, khó có khả năng thực hiện tại các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2018, năm 2019 và các kiến nghị của Đoàn công tác số 3, 4,5 – BCĐTW về phòng chống tham nhũng

PCT H.N.Vàng

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Gấm

 

Thứ Sáu, 16/7/2021

sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 – sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021

Chủ tịch,

Các PCT

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A – TTHC huyện

Lđ VP

TH

 

- 8 giờ, Hội nghị tập huấn triển khai công tác Phòng chống dịch cho các doanh nghiệp

Lđ UBND huyện

PYT

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Dương

Linh

 

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo rà soát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng chợ đêm để phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Khang

 

- 09 giờ 30, dự họp làm việc với Sở Du lịch:

1. Nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng và phục hồi thương hiệu, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh trước đây;

2. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch tỉnh đến năm 2025;

3. Đề xuất các điểm trạm dừng, điểm bán hàng phục vụ du khách

UN PVHTT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Khang

 

- 08 giờ 30, Nghe báo cáo phương án giá dịch vụ xử lý nước thải Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An và Bình Châu

UN PKTHT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307-VPUBT

Thủy

Khang

 

- 09 giờ 30, Họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UN PTNMT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 307-VPUBT

Thủy

Danh

 

Chiều

- 14 giờ, khảo sát các dự án đầu tư công năm 2022 và các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ tịch, PCT H.N.Vàng

BQLDA

PTCKH, BQLDA, PKTHT, PTNMT, CNVPĐK, các địa phương liên quan

Các địa điểm khảo sát

Thủy

Nam

 

- 14 giờ, Hội nghị tập huấn triển khai công tác Phòng chống dịch cho các doanh nghiệp

Lđ UBND huyện

PYT

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Dương

Linh

 

- 16 giờ, họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện

Chủ tịch,

Các PCT

PYT

Thành viên BCĐ

Hội trường HU

Dương

Linh

 

- 14 giờ, Dự họp Thường trực HĐND huyện

PCT Đ.T.Hồng

 

(HĐND huyện mời)

Phòng họp A

Dương

 

 

- 14 giờ Nghe báo cáo đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân khi Nhà nước giải tỏa đong đáy trên địa bàn tỉnh

UN PNNPTNT

 

(UBND tỉnh mời)

Phòng 302-VPUBT

Thủy

Khang

 

- 14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025

UN PKTHT

 

 

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

 

- 15 giờ Nghe báo cáo về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh

UN PKTHT

 

 

Phòng 301, VP UBND tỉnh

Thủy

Khang

 

Thứ Bảy, ngày 17/7/2021

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

PCVP Thủy, Gấm (TH),

Hồng (VT), Sanh (TX)

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 18/7/2021

Cả ngày

- Trực xử lý công việc đột xuất

Chủ tịch

 

PCVP Thủy, Gấm (TH),

Hồng (VT), Sanh (TX)

 

 

 

 


 
 Đất Đỏ, ngày 12 tháng 7 năm 2021

TL.CHỦ TỊCH

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải lịch công tác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 145 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15