Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 12/7/2021

Sáng

- Thường trực HĐND xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/7/2021

Sáng

-  TT HĐND chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ Hai-HĐND khóa III

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 15 giờ, Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đầu tư dự án lắp đặt camera

Thường trực HĐND huyện

 

 

Phòng họp B-UBND huyện

 

Thứ Tư, ngày 14/7/2021

Sáng

-  09 giờ 30, Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Chủ tịch, Phó CT HĐND huyện

 

 

Phòng họp BTV HU

 

Chiều

 14 giờ, Họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa III.

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

HT UBND thị trấn Đất Đỏ

 

Thứ Năm, ngày 15/7/2021

Sáng

- 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND huyện

 

Theo thư mời của HĐND huyện

Phòng họp B-UBND huyện

 

- 8 giờ, họp thẩm tra Ban KTXH –HĐND huyện khóa III

Thường trực HĐND huyện

 

 

Phòng họp HĐND huyện

Tuyết

Chiều

-  TT HĐND chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ Hai-HĐND khóa III

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/7/2021

Sáng

- 08 giờ, Dự Hội nghị Ban chấp  hành  Đảng bộ huyện lần thứ 15 – Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021 (cả ngày).

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A – TTHC huyện

 

Chiều

- 14 giờ, họp TT HĐND huyện khóa III chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ Hai-HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện

 

Theo thư mời của HĐND huyện

Phòng họp A

Gấm, Tuyết


Đất Đỏ, ngày  05 tháng 7 năm 2021

 TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Tài lịch công tác tuần

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 143 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15