Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 10/5/2021

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch HĐND huyện

 

MTTQVN huyện mời

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/5/2021

Sáng

- 8 giờ, Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư huyện

Thường trực HĐND huyện

 


 

 

Phòng họp B

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Hội trường

Huyện ủy

 

Thứ Tư, ngày 12/5/2021

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 13/5/2021

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 30 phút, dự  họp kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời của HĐND  tỉnh)

Phòng 501, Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh

 

Thứ Sáu, ngày 14/5/2021

Sáng

- 8 giờ 30, Họp Thường kỳ UBND huyện

Thường trực HĐND huyện

 

UBND huyện mời

Hội trường Huyện ủy, các điểm cầu các xã, thị trấn

 

Chiều

- Thường trực HĐND xử lý công việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Đất Đỏ, ngày  10 tháng 5 năm 2021

                                                                                                                               TL.CHỦ TỊCH
                                                                                                                             KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                            (Đã ký)

 

Tài lịch công tác tuần

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 134 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14