Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 29/11/2021

Sáng

- 08 giờ 30 phút, dự Phiên họp TT HĐND huyện mở rộng lần thứ 8

Thường trực HĐND huyện

 

Theo thư mời của HĐND huyện

HT Huyện ủy

Tuyết

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kiểm điểm tập thể Thanh tra huyện

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Theo thư mời của Thanh tra huyện

Phòng họp Thanh tra huyện

 

 

Thứ Ba, ngày 30/11/2021

 

Sáng

- 08 giờ 30 phút, dự kiểm điểm Ban Quản lý chợ Đất Đỏ

PCT HĐND huyện

 

Theo thư mời của Ban Quản lý chợ Đất Đỏ

Trự sở Ban Quản lý chợ Đất Đỏ

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

Theo thư mời của Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 14 giờ, dự kiểm điểm Ban Quản lý chợ Phước Hải

PCT HĐND huyện

 

Theo thư mời của Ban Quản lý chợ Phước Hải

Trự sở Ban Quản lý chợ Phước Hải

 

 

Thứ Tư, ngày 01/12/2021

 

Sáng

- Xử lý công việc tại cơ quan       

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 45 phút, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về Công tác cán bộ.

+ Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện;

+ Các Tờ trình của UBND huyện để trình tại Kỳ họp thứ Ba- HĐND huyện khóa III.

Chủ tịch, PCT HĐND huyện

 

Theo thư mời của Huyện ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

 

Thứ Năm, ngày 02/12/2021

 

Cả ngày

- Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021

 

Sáng

- Xử lý công việc tại cơ quan

Thường trực HĐND

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND huyện

 

Theo Kế hoạch

HĐND tỉnh

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 29 tháng 11 năm 2021
 TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Tải lịch công tác tuần

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.

Hiển thị 1 - 10 of 155 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 16