Văn bản mới Văn bản mới

Nghị quyết của HĐND huyện về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (nguồn vốn Tỉnh - Huyện quyết định đầu tư)

Tài văn bản


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2827107

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ